- ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ประกาศ ก_ท_จ_ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่(1).pdf

 แบบตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานจ้าง แนบท้าย.pdf

บัญชีกำหนดอัตราค่าตอบแทนแนบท้ายประกาศฯ .pdf

บัญชีอัตราค่าตอบแทนขั้นสูงขั้นต่ำแนบท้า.pdf

แบบประเมินการเลื่อนค่าตอบแทนแนบท้ายประก.pdf

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานแนบท้ายประกาศฯ.pdf

ประกาศก.ท.จ.ลำพูนมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง.pdf

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 2 (บัญชีอัตราค่าตอบ.pdf

ประกาศ ก_ท_จ_ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่.pdf

แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 3 (บัญชีอัตราค่าตอบ.pdf

 ประกาศ ก_ท_จ_ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี.pdf

 แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 4 (บัญชีอัตราค่าตอบ.pdf

 ประกาศ ก_ท_จ_ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี.pdf

 ประกาศ ก_ท_จ_ลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี.pdf

 แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 6 (แบบประเมินผลการป.pdf

 ประกาศ ก_ท_จ_ลำพูน เรื่อง สิทธิประโยชน์ของ.pdf

 แบบแนบท้ายประกาศฯ สิทธิประโยชน์ของพนักง.pdf

 ประกาศ ก_ท_ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยช.pdf


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 081926