ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

กลุ่มทอผ้า (บ้านแม่สารบ้านตอง)

 

 

กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตอง

          บ้านแม่สารบ้านตอง เป็นหนึ่งในหมู่บ้านท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดลำพูน ที่มีชื่อเสียงทางด้านการทอผ้ายกดอก ซึ่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2435 เป็นต้นมา ผ้าไหมยกดอกหรือผ้าไหมทอด้วยมือ ฝีมือปราณีตจากลำพูนเป็นที่ต้องการทั่วไปไม่เฉพาะแต่ในราชสำนักเท่านั้น คนลำพูนมองเห็นการณ์ไกล เรื่มสร้างโรงงานทอผ้ายกดอกออกจำหน่ายจนเป็นหัตถกรรมที่ขึ้นชื่อ

 

 

 

          ในปี พ.ศ. 2526 ชาวบ้านแม่สารบ้านตองได้มีการรวบรวมกลุ่มทอผ้า โดยการนำของป้าจรรยา เพื่อสร้างเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและช่วยกันพัฒนาผ้ายกดอกให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และยังเป็นการสืบทอดผ้าทอยกดอกไม่ให้สาบสูญ ช่างทอผ้าไหมของลำพูนเคยถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในการลอกลายพระภูษาโบราณ แล้วทอขึ้นมาใหม่ทั้งได้รับมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้ผ้าไหมทอยกดอกสำหรับเป็นฉลองพระองค์และโปรดเกล้าให้นำไปเผยแพร่ยังต่างประเทศ  แม้เวลาจะผ่านไปกว่าร้อยปี แหล่งผลิตศิลปะวิจิตรบนผืนผ้าของคนลำพูนยังอยู่ที่เดิม จิตวิญญาณของพวกเขา ยังผูกพันอยู่กับกี่ ตะกอและลวดลายที่เปลี่ยนแปลงไปน้อยมากจากรุ่นบรรพบุรุษ

 

 

           ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศให้ผ้าไหมทอยกดอกลำพูน เป็นผ้าไหมประเภทแรกของโลก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI (Geographical Indication) ในประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม 2550 สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือชื่อสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใด ที่บอกตำแหน่งผลิตสินค้าโดยสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพหรือคุณลักษณะพิเศษ แตกต่างจากสินค้าที่ผลิตในแหล่งอื่น     

 

สถานที่ตั้ง : แม่สารบ้านตอง หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

 

 

 

ข้าวหอมนิล , ข้าวไรซ์เบอรี่ , ข้าวกล้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่เป็ดอินทรีย์ ม.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 081935