กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นางสาวชนิกานต์  ทรัพย์ภรากรณ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  รักษาราชการ แทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 

 
นายนพดล คำตื้อ 

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

 

 นายวิศิษฏ์ ยะสิงห์สาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 781567