กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

นายสัตยา  มณีรัตน์

ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.096-5651924

 
 

 
นายนพดล คำตื้อ 

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

โทร.081-0448828

 

 นายวิศิษฏ์ ยะสิงห์สาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

โทร.085-2676164

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 045416