กองช่าง

 

 นายเสนาะ ถาวร

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 
 

            หัวหน้าฝ่ายการโยธา    

 
 

นายปิยพันธ์  ระดาพันธ์ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

 
 


นายณัฐชัย  สินธุยา  

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 


นางสาวดรุณี  อุตเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
 


 นายดำรงค์ ขันยานะ
นายช่างโยธา

 
 

นายชัชวาล ปัญโญใหญ่
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 
 

 


 

นายขวัญชัย  อยู่เย็น
ผู้ช่วยช่างไฟ

 
 

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 781546