กองช่าง

 

 นายเสนาะ ถาวร

ผู้อำนวยการกองช่าง

โทร.096-8259524

 

 
 

            หัวหน้าฝ่ายการโยธา    

 
 

นายปิยพันธ์  ระดาพันธ์ 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

โทร.081-2874203

 
 


นายณัฐชัย  สินธุยา  

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

โทร.087-5436066

 


นายนพดล  นำปูนสัก

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โทร.

 
 


 นายดำรงค์ ขันยานะ
นายช่างโยธา

 โทร.087-5757853
 

                           

นายชัชวาล ปัญโญใหญ่
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

โทร.081-9516217

 
 

  

นางสาวดรุณี  อุตเจริญ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

                            โทร.096-5651942                         

 

 

 

                                                      

     นายขวัญชัย  อยู่เย็น

ผู้ช่วยช่างไฟ

 โทร.087-1736695
 

 


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 045406