Slide 1

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ข่าวเด่น
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ เวลา 22.10น.
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ เวลา 22.10น.  >> อ่านต่อ

ปฏิทินเทศบาลตำบลเวียงยอง ประจำปี 2564 (ปฏิทินออนไลน์)
ปฏิทินเทศบาลตำบลเวียงยอง ประจำปี 2564 (ปฏิทินออนไลน์) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบริษัทห้างร้าน ภาคเอกชน ได้รับทราบผ่านทางระบบออนไลน์  >> อ่านต่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  >> อ่านต่อ
"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 720260