ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ...

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....เพื่อประโยชน์ในการตราเทศบัญญัติเรื่องการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ….. ที่จะต้องบังคับใช้ในเขตตำบลเวียงยอง ในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในตำบลเวียงยอง โปรดอ่าน (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงยอง และทำประชาพิจารณ์โดย Click Link ด้านล่างนี้

https://forms.gle/fCvRP9SRvwhnPnaK7

(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ...


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 887980