ข่าวเด่น
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง  >> อ่านต่อ

No Gift Policy
ประกาศเทศบาลตำบลเวียงยอง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  >> อ่านต่อ

มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ‼‼ เพิ่มเพื่อนในไลน์ สแกนเลย ‼‼ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE
มาเป็นเพื่อนกันเถอะ ‼‼ เพิ่มเพื่อนในไลน์ สแกนเลย ‼‼ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE   >> อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ...
ขอเชิญร่วมทำประชาพิจารณ์ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงยอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ...  >> อ่านต่อ

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2564  >> อ่านต่อ

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564  >> อ่านต่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง  >> อ่านต่อ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ เวลา 22.10น.
ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเวียงยอง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงยอง (อย่างไม่เป็นทางการ) ณ เวลา 22.10น.  >> อ่านต่อ

ปฏิทินเทศบาลตำบลเวียงยอง ประจำปี 2564 (ปฏิทินออนไลน์)
ปฏิทินเทศบาลตำบลเวียงยอง ประจำปี 2564 (ปฏิทินออนไลน์) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานต่างๆ รวมถึงบริษัทห้างร้าน ภาคเอกชน ได้รับทราบผ่านทางระบบออนไลน์  >> อ่านต่อ

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  >> อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง  >> อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงยอง  >> อ่านต่อ

ประกาศเรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศเรื่อง กรอบระยะเวลาการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงยอง
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงยอง  >> อ่านต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน
ข่าวประชาสัมพันธ์ : ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน  >> อ่านต่อ

1 2

"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 045441