ระชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ณ วัดป่าพุทธพจน์ศรีหริภุญชัย ตำบลต้นธง ,ฝายพัชรธรรม ฝายแก้มลิง หมู่ 7 บ้านวังไฮ


"พันสามร้อยปี เจดีย์พระยืน น้ำกวงร่มรื่น สล่าปั้นปูนงาม ผ้าทอยกดอก บอกลายริ้วตาม วัฒนธรรมลืมนาม อู้ภาษายอง"
239 หมู่ที่3 ต.เวียงยอง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
 0-5356-0988, 0-5356-2605-6
Copyright © 2013. http://www.wiangyong.com All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าชม : 828016